Blog

Akademski slikar Mina Glogovac

Radovi akademskog slikara Mina Glogovac

Sa posebnim ponosom predstavljamo umetnička dela Mine Glogovac.

Iz Zemuna (Stara Kapetanija) je preseljena izložba Mine Glogovac u Stari Grad – Karađorđeva 11 tj. podnožje Kalemegdana, u naš prostor SHAMLIZA. SHAMLIZA uvek predstavalja istaknute umetnike kao što je Mina, čiji radovi  inspirišu sliku života i nas same.

Tehinka: akril na platnu
Format: veliki

Dođite i uverite se sami u prostranstvo.

JA SAM PROSTRANSTVO

Kontinuirano posvećena likovnim delima u kojima preovladavaju neistražena plava prostranstva, sa svim izazovima i emocijama koje nose, u traganju za suštinom, smirenošću i ljudskošću, beogradska umetnica Mina Glogovac svojom najnovijom izložbom slika, uvodi nas u dominantne svetove marinsko plavog kolorita.

Nebo koje nas okružuje je nosilac Mininih kompozicija. U njega dižemo pogled kad tražimo sećanja i odgovore. Lepota beskrajnog i nedokučivog, zarobljena svetlost i njeni efekti, i specifično prikazivanje neuhvatljivih oblaka, na ovoj, naizgled realističnoj postavci – deo su intimnog sveta umetnice, transponovanog u prikaze tamnomodrog neba i oblaka, kontrastnih i harmoničnih formi, lišenih suvišnih detalja i preterivanja u naraciji …  gde realno prerasta u vanpojavno.

Lazurno stvarane slike, intenzivnog kolorita i neskrivenog slikarskog umeća, mogu se posmatrati i tumačiti dvojako. One su nastale kao rezultat prožimanja boje, forme i svetlosti, i nisu tek puko prepričavanje prirode i stvarnosti.

Odnosom tamno plave boje, boje bezdana – stvorena je estetska iluzija realnog. Plavo nebo i voda su boje dubine, nematerije, a ultramarin je boja vasione i misaonosti. Mina ne posmatra prirodu očima običnog gledaoca, već pogledom kojim traži izgubljene vrednosti. Tada nastaje pejzaž koji nije samo veran prikaz predela, već senzibilna vizija i potpuno novi svet.

Istražujući sopstvene umetničke i životne istine, Mina Glogovac strpljivo i uporno gradi svoj slikarski svet u delima koja počivaju na klasičnim umetničkim postulatima. Raznolikost i promene raspoloženja transponuje na platna velikih formata. U njenom stvaralaštvu, atmosfera prirode korespondira sa atmosferom duše, a transformacija boja je naglašava. Njen lični doživljaj sveta prenet je u vanvremensko, u oblast metafizičkog slikarstva i saopštava: Ja sam prostranstvo.

Maja Živanović, likovni kritičar i novinar

Slike akademske slikarke Mine Glogovac u Shamliza.

Akademski slikar Mina Glogovac

Rođena je 1970. godine u Beogradu. Diplomirala je 1993. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku Primenjeno slikarstvo Univerziteta umetnosti u Beogradu. Magistrirala je 2003. na istom fakultetu. Od 1995. godine otpočinje svoj pedagoški rad na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je i danas angažovana u svojstvu vanrednog profesora na predmetu Slikarske tehnike.

Realizovala je dvadeset stručnih samostalnih projekata: murala, mozaika, vitraža, uređenja enterijera i eksterijera reprezentativnih objekata u zemlji i inostranstvu. Priredila je deset samostalnih izložbi i učesnik je više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a od 1995. godine. Živi i radi u Beogradu.